Reklama
  • Wtorek, 10 grudnia 2013 (14:21)

    ZUS czy OFE - co wybrać

Zakłada się, że nowy system emerytalny ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r. Zobacz, na czym polegają zmiany, kogo dotyczą i ile masz czasu na wybór wariantów odkładania na przyszłą emeryturę!

Proponowane zmiany w systemie emerytalnym, choć nie zostały jeszcze przegłosowane w Sejmie, już wywołują kontrowersje. Dlatego wraz z ekspertami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiamy założenia reformy. Trzeba jednak zaznaczyć, że przedstawione zmiany są dopiero propozycjami rządowymi i niektóre elementy mogą w trakcie prac sejmowych ulec modyfikacjom.

Kogo nie dotyczą zmiany

Reklama

Po pierwsze, należy uspokoić wszystkich obecnie przebywających na emeryturze. Reforma systemu będzie dotyczyła nowych składek na ubezpieczenie społeczne i nie dotyczy obecnych emerytów, a także nie wpływa na osoby ubezpieczone w KRUS oraz odkładających dodatkowo na emeryturę w III filarze.

Konieczność wyboru

Najistotniejszą z punktu widzenia składkowicza kwestią jest konieczność dokonania wyboru (patrz ramka poniżej).

Osoby obecnie będące w Otwartych Funduszach Emerytalnych (patrz słownik) muszą zdecydować, czy będą chciały nadal przekazywać część składki do OFE.

Reforma ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r., członkowie OFE będą mieli 3 miesiące na podjęcie decyzji i kolejne 3 miesiące na złożenie oświadczenia w ZUS. To oświadczenie jest konieczne, w innym przypadku kolejne składki emerytalne po tym terminie będą przekazywane tylko do ZUS. Dotychczasowe środki zgromadzone w OFE pozostaną w funduszu także, gdy ubezpieczony wybierze tylko ZUS. Szczegóły składania oświadczeń będą dostępne na stronie www.mpips.gov.pl po uchwaleniu ustawy. Reforma OFE Zmiany czekają też same OFE, które do tej pory mogły lokować pieniądze m.in. w obligacje rządowe (patrz słownik), jednak reforma to zmienia.

Część obligacyjna OFE (oblicza się, że to ok. 121 mld zł) zostanie przeniesiona do ZUS. Obligacje zostaną umorzone, a ich równowartość zaksięgowana na subkoncie ZUS (patrz słownik).

Co roku będą one waloryzowane na dotychczasowych zasadach. Zwiększy się jednak część składki – do 2,92 proc. – którą fundusze będą mogły obracać na giełdzie.

Suwak bezpieczeństwa

Po czwarte, pieniądze odkładane w OFE (także te, pozostawione w funduszu po wyborze opcji „tylko ZUS”) na 10 lat przed emeryturą zaczną być stopniowo przekazywane do ZUS. Jest to tzw. suwak bezpieczeństwa. Konsultacja Małgorzata Czerepak, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Tak jest

Składka w ZUS jest waloryzowana o wskaźnik średniego wzrostu gospodarczego.

Tak będzie

Jeśli chcesz, by Twoja składka emerytalna zależała nie tylko od waloryzacji w ZUS, ale także była inwestowana na giełdzie w OFE, będziesz musiał złożyć oświadczenie. Jeśli nie dokonasz wyboru w ciągu trzech miesięcy automatycznie Nowe składki będą lądowały wyłącznie w ZUS.

Słownik

Otwarte fundusze emerytalne – prywatne instytucje finansowe zakładane od 1999 r. w celu inwestowania części naszych składek emerytalnych (obecnie 2,8 proc., po zmianach 2,92 proc.) na giełdzie i pomnażania pieniędzy na koncie emerytalnym. Za to działanie pobierają prowizję (maks. 3,5 proc.). Ich skuteczność podlega prawom rynku i zależna jest od koniunktury gospodarczej.

Obligacje Rządowe – papiery wartościowe państwa wyemitowane w celu pokrycia np. dziury budżetowej. Państwo zobowiązuje się wobec kupującego odkupić obligacje wraz z procentem. Uznawane są za bezpieczne lokaty gotówki.

Subkonto w zus – gdy w 2011 roku zmniejszono składkę przekazywaną do OFE z 7,3% do 2,3%, posiadaczom konta w OFE (urodzonym po 1968 r.) utworzono specjalne subkonto (lokowana jest w nim różnica, czyli 5 proc.), które jest dziedziczone i waloryzowane o średnioroczny wzrost dynamiki PKB. „Zwykłe” konto w ZUS jest także waloryzowane i nie może to być waloryzacja ujemna (w przypadku ujemnego wzrostu PKB).

Zapis księgowy na koncie ZUS – składki przekazywane do ZUS zostają zapisane na koncie ubezpieczonego, ale sama kwota zostaje wydana na obecne emerytury. Oznacza to, że pieniądze nie są odkładane na koncie, a jedynie rejestrowane. Tak samo dzieje się z waloryzacją tych kont.

Tele Tydzień

Zobacz również

  • Słyszałam, że znowu mają być zmienione przepisy emerytalne. Czy to prawda, że obniżono ponownie wiek emerytalny? Podobno nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać? Jestem nauczycielką i martwię się,... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.